โทรปรึกษาฟรี
ทำงานทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ประกันผลงาน 30 วัน


ดีดี. ท่อตัน นครศรีธรรมราช

 

สูบส้วม ส้วมเต็ม ส้วมตัน สูบไขมัน สูบสิ่งปฏิกูล ท่อตัน อ่างล้างจานตัน ชักโครกตันน้ำเสียทุกชนิด ท่อน้ำตัน บริการงานดี รวดเร็ว ประทับใจ

ท่อระบายน้ำตัน ดูดส้วม ดูดไขมัน สูบสิ่งปฏิกูล ส้วมเต็ม ส้วมตัน ชักโครกกดไม่ลง แก้ไขท่อน้ำอุดตันซิ้งค์ อ่างล้างหน้า อ่างล้างจาน สูบบ่อไขมัน กาก เลน

ลอกท่อ วางท่อ กากอุตสหกรรม ตะกอน ล้างบ่อบำบัด น้ำดี น้ำเสีย ลอกท่อระบายน้ำ ทุกท่านทำงาน โดยยึดหลัก จริยธรรม คุณธรรม บริหารงาน ลูกหลานชาวนครศรีธรรมราช

 

 
ผลงานของเรา